طنز چند میلیارد تومانی طرح خیابان قیام یزد

طنز طرح چند میلیارد تومانی خیابان قیام یزد - محمد حسین تقوایی زحمتکش

 

+سردبیر : این طنز حاشیه دارچیه کار کردین؟  شورا ازمون شکایت میکنه ها!!!
-خبرنگار:  کدوم طنز؟

+سردبیر: طنز مصوبه جدید خیابون قیام ، فعلا خودروهای از پیاده راه سنگ فرش شده عبور کنند و مردم از مسیر آسفالتی رد بشن   بعد بیست سالم دوباره خیابون آسفالت کردن،  قراره سه باره کل خیابون سنگ فرش بشه و خودرو ازش عبور کنه! تازه طنز خیلی بی مزه و طولانیه!!!

-خبرنگار:   طنز نیس، این خبر تارگاره سرسره ناکه!!!

+سردبیر : نگاه کن یادت میدم، یه لحظه…. الو سلام آقا…، این خبر مصوبه شوراری شهر یزد توی وبسایتتون زدید…. بله خیابون قیام، آقا کلی خندیدیم اما طنز منتشر میکنید بنویسید طنزه،  مردم با%۸دم م۰p a1Lm9aa8o3fAe8XXT9TAدe_yazdfarda_1.jpeg” alt=”طنز طرح چَح ڵو%Dه %DBn_websie_yazdfarda_ودیم ام۹%Dه %DB8یدز هشیه۸۵ میکDB ش۶D89%Dه سل %Bخب؈بٟ: ؼد ۹FیA هو%Dه %DFی%Dبرنگار%۵ ؟%دم%۹ن۷ر کره خ%۸ک۷و%Dه %DF%DF%DFدAA7ه AدیD
-خ۹ مدی۵D8و ایابون ق۸ی%ر :۸%%۹ طولانDAار:ملاحظه فرمودید طنز نبود، اینم  مصوبه روی سربرگ  رسمی!

+سردبیر : مگه میشه نه غیر ممکنه.

-خبرنگار:   بیان این شماره موبایل عضو شورای شهر زنگ بزنید جویا شید.

+سردبیر : آفرین معلومه پیش خودوم کار یاد گرفتی…. یه لحظه صبر کن…. الو… سلام علیکم ،حال شما؟  چه خوب!!! شناختین؟…. یکی با سربرگ تون خبر جعلی در مورد خیابان قیام نوشته خواستم در جریان باشید…. چی شده؟؟ جعلی نیست؟…. مصوبه ست….. زهر مار مصوبه اس، کوفت مصوبه اس، فعلا خداحافظ شما….

-خبرنگار: چرا عصبانی شدیداینا دست به شکایت خوبی دارن. خدا راشکر متوجه شدین مطلبو…

+سردبیر : ها آفرین،دیدی طنز بود، یاد بگیر!!!

-خبرنگار: اخه  مصوبه اس!

+سردبیر : اعضای شورای شهر و شهردار دمشون گرم، هیچ طنزنویسی نمی تونست اینقدر مردم را  شاد کنه گرچه این طنز چند میلیاردی تومانی آب خورد،ا اما واقعا ممنونم اینقدر باحالن!!!یعنی اون عکسها تخیلی از خیابون قیام منتشرشد کاریکاتور بوده ساده بودیم فکر کردیم طرحه!  فکرش کن میگن از پیاده راه خودرو رد شه ، از خیابون آسفالت مردم رد شن!!! تازه بعد روکش آسفالت، قراره کل خیابون سنگفرشه،  بعدشم حتمی قراره خیابون سه طبقه بشه، چهارراه میرچخماق تقاطع غیرهمسطح بشه، منار میرچخماق تخریب کنن، جاش پارکینگ طبقاتی بزننن، خیابون سلمان اتوبانشه، محله گازرگاه هم اسمش شاندلیزه بشه….

-خبرنگار: چی میگین؟

+سردبیر: طنزه، آقا طنزه ، منم کانگوروی زرد منقرض شده تانزانیام …

طنز چند میلیاردی خیابان قیام یزد محمد حسین تقوایی زحمتکش

پی نوشت: عکسها تزئینی است عکس اول که گویا تصویر ماکت طرح به صورت رسمی منتشر شده زن بی حجاب حضور داشتن که ناگزیر حرفه ای!!! با فتوشاپ تصحیح کردیم، عکس دومم عکس واقعیست اما عکس روکش آسفالت تزئینی است!!!

نوسینده: محمد حسین تقوایی زحمتکش

ارسال نظر