یزد لطیف
٨(°C)
وزش باد ٢(mph)
فشار ٢۶.٠٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۲-Low
رطوبت ٢۶.٠٨(in)