یزد لطیف
٢٠(°C)
وزش باد ٢(mph)
فشار ٢۵.٨٠(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۵.٨٠(in)