یزد تا قسمتی ابری
١٢(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.٠١(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۶.٠١(in)