یزد لطیف
۴٠(°C)
وزش باد ١٢(mph)
فشار ٢۵.۵٢(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۵.۵٢(in)