یزد Widespread Dust
٣۴(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٨٨(in)
محدوده دید ٢.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۲-Low
رطوبت ٢۵.٨٨(in)