محمد حسین تقوایی زحمتکش پگاهان سال 1396 خورشیدی و همه سال خجسته و شاد::.
محمد حسین تقوایی زحمتکش پگاهان سال ۱۳۹۶ خورشیدی و همه سال خجسته و شاد::.

دعای سال ۱۳۹۶ خورشیدی در آغاز سال جدید

محمد حسین تقوایی زحمتکش پگاهان سال 1396 خورشیدی و همه سال خجسته و شاد::.

.::پگاهان سال ۱۳۹۶ خورشیدی و همه سال خجسته و شاد::.

خدای من، در آغازین سال و همه سال باشد که بدانیم،عید می تواند در هرلحظه ای تکرار شود وقتی خدا، عشق و ایمان در زندگی امان جاری باشد…

.

خدایا در پگاهان سال و همه سال دعا می کنم همگی بیاموزیم که زندگی امان شاید همین باشدکه هست اگر جز این می خواهیم با فرهختگی، آگاهی و دانایی در سایه خدا و با ممارست و امید و عشق میتوانیم تلاش کنیم که دنیای دیگری گردآوریم، زندگی چنان بسازیم که شایسته امان است.

.

خدایا دعا می کنم روزی رسد که درک کنیم در لحظه زندگی کنیم، دیروز شده وفردا هم هرگز نمی آید و تنها این لحظه است که می توان در کنار آنان که دوستشان داریم و دوستمان دارند زندگی بهی داشته باشیم.

.

خدایا به همگی ما بیاموز که زندگی آنقدر ارزشمند، نیکو و ستودنی است که دریغ است به حرص، طمع ،ظلم و گناه بگذرانیم، دلشاد شدن دوستی، هموطنی یا انسانی می تواند بیش از امپراطوری جهان ما را غنی سازد، اگر درک درستی از زندگی داشته باشیم.

.

خدایا،به همگان بیاموز که ما را بس، اگر تنها خدایمان را داشته باشیم آنگاه وارثان زمین هستیم و اگر خدایمان را گم کنیم با همگان هم باشیم بازهم تنها و شکست خورده ایم، پس لذت با خدا بودن را از ما دریغ مدار.

.

خدایا به ما بیاموز دنیا آنچنان گسترده است که هر انسان می تواند بزرگ،متعالی و جهانگیر شود بی آنکه جای دیگران را بگیرد.

.

خدایا بیاموز آنچنان زندگی میکنیم که شایستگی و لیاقت آن را داریم، به ما بیاموز ایمان آوریم برای تغییردنیا، تنها و تنها خودمان را تغییر دهیم، جهان با خودمان تغییر میاید، پس ایمان آوریم هر تغییر باید از خودمان آغاز کنیم…

.

#محمد_حسین_تقوایی_زحمتکش

ارسال نظر