img

درباره محمد حسین تقوایی زحمتکش

  • نویسنده
  • خبرنگار آزاد
  • عکاس آماتور
  • توسعه دهنده وب
  • توسعه دهنده محتوای دیجیتال

نوشته کوتاه

محمد حسین تقوایی زحمتکش
اهل یزد
شهروند یزد
امروز یک مسافر گمشده در پی خودم!

همیشه نوشتن در مورد خودم برایم سخت ترین نگارش بوده است و برای همین تاکنون از خود ننوشتم، شاید مهم نیست که بودم، که هستم یا خواهم شد مهم این است که چه تاثیری بر جامعه، تاریخ و زندگی خودم و دیگران در طول زندگیم یا بعد از آن میگذارم و خوشا به حال انسانی که تاثیر نیکو بر جانهد و از خود تفکر، اندیشه، نوشته، مخلوق و …. نیکو به جا بگذارد.

اما زندگینامه من:
مثل همه آدمها یه روز به دنیا آمدم و مثل همه قبل از تولدم را هرگز به یاد نمی آورم.
از اولین روز تولدم عکسی مانده است، خیلی از دوران کودکی یادم نیست کودکی ام با شادی و شعف بسیار گذراندم حتمی خوشبخترین بودم.
نوجوانی را هم در دغدغه ها و حال و هوای خوش سپری کردم اما کاش پایانش هم خوش بود دو مرگ پایان نامه نوجوانی ام بود و افسوس همه عمرم.
جوانی را در کنار دوستانی که همیشه دوستشان دارم گذراندم،

دیروز و امروز سخت در دغدغه پیدا کردن خودم هستم! نه آدرسی دارم نه نشانه ای شاید هرگز پیدا نشدم…

زندگی من چیزی شبیه همه انسانها کودکی، نوجوانی، جوانی، شاید پیری و حتما مرگ! کاش میدانستم که بعد از مرگم، بازهم دراین دنیا زنده ام و تاثیرگذار خواهم بود نمیدانم تا چه زمان ماندگارم!

img

تماس با محمد حسین تقوایی زحمتکش

محمد حسین تقوایی زحمت کش

محمد حسین تقوایی زحمت کش

جزییات
mohamad hossein taghvaei zahmatkedh

mohamad hossein taghvaei zahmatkedh

جزییات