محمد حسین تقوایی زحمتکش -مانيفست امپراطور واژها : دعايي در سال نو

مانیفست امپراطور واژها : دعایی در سال نو

 

در سرآغاز سال جدید میلادی و همه سال آرزو میکنم که انسان به صلح، گفتگو و تفاهم ایمان آورد و هرگز بقا خود را در جنگ، قتل، غارت و سرکوب نداند حتی برای توسعه و پیشرفت، سبب مرگ و میر و حتی آزار دیگران نگردد.

 

در این سال دعا می کنم انسان بفهمد که آزادی تنها موهبت الهی و حق ابتدایی انسانهاست که با آن زمین جایگاه امن در صلح و آرامش می شود، موهبتی که به کسی نمی توان ارزانی کرد یا از او ستاند، موهبتی که اولین شرط خوشبختی جامعه بشری است…  .

 

امسال و همه سالها آرزو می کنم انسان ایمان بیاورد که جنسیت، دین، مذهب، نژاد، قبیله، زبان و هر آنچه هستی بدو ارزانی داده، دلیلی بر برتری، فخر و قدرت وی نمی گردد، ایمان بیاورد همه باهم برابرند حتی موهبتهایی که با تلاش به دست آید یا حتی مقدس ترین عقاید هم، برتری و بزرگی را برای هیچ کس به همراه ندارد…

 

امسال و همه سال دعا می کنم، انسان ایمان بیاورد که همگان از حقوق برابر برخوردارند و این برابری اصلی فناناپذیر است که بزرگی و سعادت جامعه انسانی را به ارمغان می آورد و گریز از آن جز نابودی و فنا، ره آوردی نخواهد داشت…

 

در سرآغاز این سال آرزو میکنم که انسان بیشتر بیاندیشد، بفهمد و بداند که هر قدر بخواهد قدرت مدار و توسعه طلب و خودخواه گردد هستی آنچنان گسترده است که هیچ انسانی جای دیگری را تنگ نخواهد کرد، بفهمد و بداند بدین گونه فخر، حسد، بخل، کینه و تمام خصایص شیطانی از جامعه بشری رخت می بندد…

 

همه ی سال دعا می کنم که انسان به ندای هستی گوش فرا دهد و درک کند باید زندگی خود را بر اساس همه قوانین هستی جاری سازد وگرنه زمین، چون امروز و دیروز، برای خود جهنمی خواهد ساخت.

 

دعا می کنم که عشق، ایمان و وجدان در زندگی انسان جاری گردد…..

 

پی نوشت: شاید بتوانم نام این نوشته ام را مانیفست امپراطور واژها بنامم، به تک تک این واژه ها ایمان دارم، این نوشته را چهارسال پیش نوشتم و امروز در آن غرق شده ام…

ارسال نظر