معنای «زن و نون» (زنو نابین) در لطیفه لهجه سرخه ای رییس‌جمهور حسن روحانی

معنای عبارت «زن و نون» (زنو نابین) در لطیفه امروز رییس‌جمهور چه بود؟

🔹حسن روحانی، رییس‌جمهوری امروز در ادامه سفر خود به استان سمنان، لطیفه‌ای با دستمایه قرار دادن دشواری‌های‌ زبان سرخه‌ای تعریف کرد. در این لطیفه رییس‌جمهوری بارها از عبارت «زن و نون» استفاده کرد.

🔹روحانی قبل از تعریف این لطیفه گفت: قبلا در سرخه حکایتی مرسوم بود که بارها از سالخوردگان و قدیمی‌های سرخه نیز شنیده‌ام و معمولا در این مواقع می‌گفتند: «زن و نون».

🔹با توجه به پیچیدگی‌های زبان سرخه‌ای، معنی این عبارت برای عموم قابل فهم نبود اما بررسی‌های زبانی نشان می‌دهد معنای فارسی «زن و نون»، «می دونم اما نمیگم» است.

ارسال نظر