یزد Mostly Cloudy
٩(°C)
وزش باد ٢(mph)
فشار ٢۶.١١(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۱-Low
رطوبت ٢۶.١١(in)